Ubezpieczenia życiowe

Ubezpieczenia życiowe na życie - Warszawa

Ubezpieczenia na życie, katalog osobowe, majątkowe, OFE - Ireneusz Kielar

ubezpieczenia warszawa

ubezpieczenia oc ac nnw komunikacyjne warszawa

 
  ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia  
ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia
ubezpieczenia
ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia
Ubezpieczenia na życie
...................................................................................................................................
Ubezpieczenia na życie oferowane przeze mnie stanowią finansowe zabezpieczenie w trudnych chwilach. Pomagają zgromadzić kapitał na przyszłość, zapewnić dzieciom edukację lub start w dorosłe życie. Mogą też zabezpieczyć spłatę zobowiązań finansowych lub pomóc w spełnieniu marzeń o kupnie domu lub mieszkania.

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z PLANEM KAPITAŁOWYM - Ubezpieczenie to łączy ochronę ubezpieczeniową z długoterminowym gromadzeniem kapitału na przyszłość. Jest propozycją ubezpieczenia w ramach tzw. III filaru reformy emerytalnej. Jest przeznaczone dla osób między 18 a 60 rokiem życia, dostępne w trzech wariantach. Klient wybiera ochronę ubezpieczeniową lub inwestycje.

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - Ubezpieczenie to łączy w sobie funkcje ochrony ubezpieczeniowej, zabezpieczenia rodziny, a także budowy kapitału na przyszłość. Jest propozycją ubezpieczenia w ramach III filaru. Klient ma do wyboru trzy fundusze inwestycyjne prowadzone przez nasze Towarzystwo i różniące się stopniem ryzyka, a więc możliwymi do osiągnięcia zyskami.

INDYWIDUALNE TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA DOŻYCIE Z PLANEM EDUKACYJNYM - Ma na celu budowę kapitału, który będzie stanowił finansowe wsparcie dla dziecka w przyszłości. Wraz z umową główną można zawrzeć umowy dodatkowe: wypłaty miesięcznej renty w przypadku śmierci Ubezpieczonego, na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, zwolnienia z opłacania składek na wypadek inwalidztwa.
ubezpieczenia
ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia
ubezpieczenia
Ireneusz Kielar
Agent ubezpieczeniowy nr 09571
Towarzystwa Allianz Polska S.A
II Oddział Warszawa

tel. 0605922252
lub poprzez kontakt email

ubezpieczenia
INDYWIDUALNE TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE - Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Odpowiedzialność TU z tytułu umowy ubezpieczenia polega na wypłacie Uposażonemu sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w okresie ograniczonym datami rozpoczęcia i wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej. Zakres odpowiedzialności Towarzystwa może być rozszerzony o wypłatę świadczeń z tytułu umów dodatkowych, wówczas gdy umowy dodatkowe zostały dołączone do umowy ubezpieczenia.

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z RENTĄ - Dzięki temu ubezpieczeniu Klient ma możliwość systematycznego oszczędzania pieniędzy lub wpłacenia kwoty z góry jako składki jednorazowej, deklarując przy tym , w jakiej formie chce pod postacią renty otrzymywać od Allianz powierzony mu kapitał. Świadczenia rentowe mogą być płatne z wybraną przez Klienta częstotliwością. Możliwy jest wybór rodzaju renty: Dożywotniej z możliwością rozszerzenia o okres gwarantowany lub renty okresowej.
.........................................................................................................................................................................................

copyrights 2006 ubezpieczenie.warszawa.pl
ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia ubezpieczenia
ubezpieczenia