Nasi partnerzy

www.aviva.pl
Grupa AVIVA działa w Polsce od 1992 roku i obsługuje 3,5 miliona klientów. AVIVA zarządza aktywami o wartości ponad 60 mld zł. Grupa AVIVA jest częścią piętej instytucji ubezpieczeniowej na świecie  i pierwszej w Wielkiej Brytanii pod względem przychodów.
www.allianz.pl
Zaczęło się od decyzji podjętej w 1997 r., żeby zbudować firmę ubezpieczeniową od podstaw. Od tamtej pory każdy rok stawał się krokiem milowym przybliżającym Allianz Polska do dzisiejszego sukcesu.
www.elviadirect.pl/
Elvia działa w Polsce od roku 1999, świadcząc usługi typu assistance dla szerokiej rzeszy Klientów. Ubezpieczamy turystów od początku lat 50-tych ubiegłego stulecia, a więc od chwili, kiedy powstały usługi ubezpieczeń dla osób podróżujących. Dzięki przynależności do Mondial Assistance Group mamy możliwość działania na całym świecie.
www.compensa.pl
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group działa na Polskim rynku od 1990 roku. Wraz z pozostałymi spółkami Vienna Insurance Group zajmuje 5 pozycję na rynku ubezpieczeń majątkowych.
www.generali.pl
Generali jest jedną z 3 największych grup ubezpieczeniowych w Europie, ze składką przypisaną brutto ponad 69 mld EUR w 2008 r.
www.hdi.pl
Początki działalności Grupy HDI z Hanoweru sięgają roku 1903. Obecnie Grupa HDI działa na terenie 150 krajów na całym świecie.
www.hestia.pl
Ergo Hestii zaufało 3 600 000 klientów indywidualnych i ich rodzin oraz przedsiębiorcy i instytucje w całej Polsce.Co 13 sekund wystawiana jest nowa polisa Ergo Hestii.
Co 1 minutę 03 sekundy zapada decyzja o wypłacie odszkodowania dla klienta.

www.interrisk.pl
InterRisk otrzymał prestiżowe wyróżnienie w rankingu „NAJLEPSZA INSTYTUCJA FINANSOWA 'RZECZPOSPOLITEJ' 2008”. InterRisk uznany został za 3-cią firmę w kategorii ubezpieczeń majątkowych na rynku pod względem dynamiki sprzedaży, efektywności zarządzania i dynamiki przychodów ze składki.

www.medica-polska.pl
W 2008 roku grupa osób związana z rynkiem usług medycznych i ubezpieczeń rozpoczeła budowę pierwszego w 100% polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń mającego jeden główny cel: zapewnienie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych zgodnych z oczekiwaniami Polaków i wypełniającego lukę w dostępie do usług oferowanych przez publiczny system opieki zdrowotnej.
www.ptu.pl
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jest jedną z najstarszych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Spółka powstała w 1990 roku jako Towarzystwo Ubezpieczeń Komunikacyjnych Sp. z o.o., które w grudniu 1991r. zmieniło firmę na „TUK” S.A. W swojej ofercie Spółka posiadała wyłącznie ubezpieczenia komunikacyjne. Wkrótce jednak,  rozszerzyła swój przedmiot działalności o inne ubezpieczenia majątkowe.

www.pzmtu.pl
Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group rozpoczęło działalność na polskim rynku w grudniu 1999 roku. Początkowo towarzystwo prowadziło działalność poprzez centralę kierując swoją ofertę do klientów strategicznych Grupy PZM. Przełomowym wydarzeniem w historii spółki było wejście w skład austriackiej grupy finansowej Wiener Stadtische Allgemeine Versicherung AG.

www.pzu.pl
PZU SA działa w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych i jest najstarszą, najbardziej doświadczoną, a zarazem największą firmą ubezpieczeniową zarówno pod względem wielkości obrotów, liczby klientów, sieci placówek, jak i liczby zatrudnionych oraz współpracujących agentów
www.signal-idunadirect.pl
W roku 1906 rzemieślnicy, kupcy i drobni przedsiębiorcy z Hamburga założyli kasę chorych NOVA. Jej członkowie w 1914 r. utworzyli kasę zapomogową, poprzedniczkę Towarzystwa IDUNA. SIGNAL Versicherungen sięga swymi początkami roku 1907, kiedy to z inicjatywy rzemieślników z Dortmundu, powstała kasa zapomogowo-chorobowa. SIGNAL IDUNA obsługuje w tej chwili ponad 10 milionów klientów.
www.tueuropa.pl
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. prowadzi działalność od 1995 r. Jest jednym z dwóch towarzystw ubezpieczeniowych notowanych na warszawskiej GPW. Grupa specjalizuje się w ubezpieczeniach dla polskiego sektora finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń dla kredytów hipotecznych.
www.europejskie.pl
Europaische Reiseversicherung AG (ERV AG) jest wiodącym ubezpieczycielem, specjalizującym się w ubezpieczenich podróży. Firma z siedzibą w Monachium, założona w 1907 roku jest obecnie reprezentowana, poprzez własne spółki w 20 krajach europejskich.
www.tuz.pl
TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zawiera umowy ubezpieczenia od 1 września 2003 roku. Posiada wyłącznie polski kapitał i działa za pośrednictwem 13 oddziałów oraz blisko 1000 agentów ubezpieczniowych.
www.tuwpocztowe.pl
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zostało powołane przez ppup Poczta Polska w grudniu 2002 r. Utworzenie Towarzystwa wpisuje się w szeroko pojętą misję społeczną ppup Poczta Polska oraz powoduje, że Poczta Polska – inicjator i założyciel – umocni swoją pozycję w świadomości społecznej jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej.

www.uniqa.pl
Grupa UNIQA jest jedną z wiodących grup ubezpieczeniowych w Europie Środkowej. Zatrudnia ponad 17 000 pracowników i agentów obsługujących ponad 5 mln klientów i sprawujących pieczę nad ponad 12,5 milionami umów ubezpieczeniowych.
www.warta.pl
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. działa na polskim rynku od 1920 roku. Jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Bardzo bogata oferta ubezpieczeń, w tym m.in. komunikacyjnych, majątkowych i osobowych, obejmująca ponad 160 produktów ubezpieczeniowych, zapewnia szeroką ochronę zarówno Klientom indywidualnym, jak i firmom.
www.tuw.pl
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW 16 marca 1992 roku wystawiło pierwsza polisę. Tą właśnie datę uznano za początek działalności Towarzystwa w dziale ubezpieczeń majątkowych.
Działalność Towarzystwa oparta jest na wzajemności i realizuje społeczno-ekonomiczną ideę „jeden za wszystkich wszyscy za jednego”. Podstawowym celem naszego Towarzystwa jest zapewnienie pełnej i stosunkowo taniej ochrony ubezpieczeniowej dla Naszych Członków którzy tworzą Towarzystwo. Członkostwo w Towarzystwie uzyskuje się z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej, wpłacenia wpisowego, wykupienia udziałów, zawarcia z Towarzystwem umowy ubezpieczenia i opłacenia składki członkowskiej.