PRAKTYKA DLA STUDENTÓW

Oferujemy:
• możliwość zdobycia doświadczenia w branży ubezpieczeniowej, referencje !
• bardzo przyjemną atmosferę pracy i wysoką kulturę organizacji
• praktyki w przedziale czasowym 9:00 – 18:00 (do ustalenia)
• szkolenie przed rozpoczęciem praktyk
• możliwość płatnych praktyk

Wymagania:
• wykształcenie: min. średnie,
• łatwość w nawiązywaniu kontaktów
• zaangażowanie w wykonywaną pracę
• komunikatywność

Zakres praktyk:
• do ustalenia