Pojazd zastępczy

Do kogo jest skierowana oferta?

Ubezpieczenie – Pojazd Zastępczy oferowane jest osobom, które zawarły w agencji AB PORT umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC lub umowę ubezpieczenia AC na okres 12 miesięcy na samochody osobowe, osobowo-ciężarowe, kempingowe i ciężarowe o ładowności do 2 ton, zaopatrzone w polskie tablice rejestracyjne.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczeni – Pojazd Zastępczy jest świadczenie usługassistance – w razie zaistnienia na terytorium Polski wypadku albo kradzieży pojazdu – w zakresie:

  • wynajmu pojazdu zastępczego,
  • pomocy informacyjnej.

Co obejmuje ubezpieczenie?

W ramach tego ubezpieczenia zapewniamy pomoc w trzech wariantach:

Wariant PZ3 – usługi assistance świadczone są w razie wypadku na terytorium Polski.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

  • wynajem pojazdu zastępczego – organizacja i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego kategorii A lub B maksymalnie na niepodzielny okres 3 dni kalendarzowych,
  • pomoc informacyjna – informacja o warsztatach, pomocy drogowej oraz przekazanie pilnej wiadomości.

Wariant PZ7 – usługi assistance świadczone są w razie wypadku albo kradzieży ubezpieczonego pojazdu na terytorium Polski.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

  • wynajem pojazdu zastępczego – organizacja i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego kategorii A lub B maksymalnie na niepodzielny okres 7 dni kalendarzowych,
  • pomoc informacyjna – informacja o warsztatach, pomocy drogowej oraz przekazanie pilnej wiadomości.

Wariant PZ14 – usługi assistance świadczone są w razie wypadku albo kradzieży ubezpieczonego pojazdu na terytorium Polski.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

  • wynajem pojazdu zastępczego – organizacja i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego kategorii A lub B maksymalnie na niepodzielny okres 14 dni kalendarzowych,
  • pomoc informacyjna – informacja o warsztatach, pomocy drogowej oraz przekazanie pilnej wiadomości.

Jak długo trwa umowa ubezpieczenia?

Umowę ubezpieczenia zawiera się na 12 miesięcy łącznie z umową ubezpieczenia OC lub umową ubezpieczenia AC, na taki sam okres.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie Pojazd Zastępczy

 

  • Prosta obsługa całego procesu od zgłoszenia zdarzenia po realizację usług assistance – wystarczy zadzwonić do Centrum Alarmowego pod czynny całodobowo numer telefonu (0 22) 575 98 98 i zgłosić zaistnienie zdarzenia, niezwłocznie po jego wystąpieniu.
  • Dodatkowa ochrona dla klientów zawierających ubezpieczenie OC lub AC w PTU SA.