TAXI / Przewóz osób

1. TYLKO OC:

  • składka zryczałtowana płatna jednorazowo – 500 zł
  • składka zryczałtowana płatna w dwóch ratach – 600 zł

2. PEŁEN PAKIET: OC, AC, ASS I:

  • ochroną objęte pojazdy osobowe w wieku do 5 lat,
  • oferta nie dotyczy pojazdów sportowych i cabrio,
  • AC – zakres podstawowy, zniesiony udział własny w 1 i 2 szkodzie, zniesiona amortyzacja części,
  • stawka ryczałtowa:

dla pojazdów o wartości do 50 000 – 4.5%,

dla pojazdów o wartości od 50 001 – 90 000 – 5.5%.

Z oferty skorzystać mogą osoby fizyczne (taksówkarze) ubezpieczające pojazdy stanowiące ich własność legitymujące się co najmniej 50% zniżką z tytułu bezszkodowej jazdy w OC – warunek:

– przedstawienie oryginału polisy OC z ostatniego okresu ochrony na której zaznaczona jest wysokość zniżki wraz z oświadczeniem ubezpieczającego o szkodach w ostatnich 12 miesiącach

lub

– przedstawienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia OC z poprzedniego zakładu ubezpieczeń,

Dla pozostałych osób prywatnych i firm ubezpieczających pojazdy TAXI/Przewóz osób AB PORT proponuje pełną gamę najtańszych na rynku ubezpieczeń OC, AC.