Cesja

Przeniesienie przez ubezpieczonego (cedenta) praw do świadczeń na wyznaczoną przez ubezpieczonego osobę lub instytucję.