Cesjonariusz

Osoba uprawniona do odbioru świadczenia