Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych KNUiFE

Organ administracji rządowej. Do jego podstawowych zadań należą:
1. ochrona interesów osoby ubezpieczonej i zapobieganie sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego świadczenia;
2. ochrona interesów członków otwartych funduszy emerytalnych, które stanowią II filar systemu ubezpieczeń społecznych oraz uczestników pracowniczych programów emerytalnych – III filara systemu ubezpieczeń społecznych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.