Wypłata odszkodowania

Po zgłoszeniu szkody skontaktuje się z Tobą rzeczoznawca, by ustalić najdogodniejszy termin i miejsce oględzin samochodu. Kalkulacja kosztów naprawy zostanie przygotowana w ciągu 2–3 dni od inspekcji. Następnie skontaktujemy się z Tobą lub wybranym warsztatem w celu jej przedstawienia i akceptacji.

Masz do wyboru dwa sposoby rozliczenia szkody. Pierwszy na podstawie wyceny sporządzonej przez żeczoznawcę, drugi na podstawie faktur dokumentujących naprawę pojazdu. Posiadasz również możliwość wyboru warsztatu, w którym dokonasz naprawy pojazdu.