Zgłoszenie szkody

Prosimy jak najszybciej zgłoszać szkodę telefonicznie pod numerem widniejącym na Państwa polisie, najlepiej od razu z miejsca zdarzenia. Jeśli nie ma takiej możliwości, szkodę należy zgłosić w ciągu 3 dni, a kradzież – w ciągu 24 godzin.

Przygotuj podstawowe informacje niezbędne do przyjęcia zgłoszenia:

  • datę, godzinę, miejsce powstania szkody,
  • dane właściciela pojazdu,
  • dane kierującego pojazdem,
  • dane drugiego uczestnika (uczestników) oraz dane pojazdu (pojazdów) uczestniczących w kolizji (wypadku),
  • szczegółowy opis powstania szkody,
  • zakres widocznych uszkodzeń pojazdów,

Podczas rozmowy potwierdzamy posiadanie ubezpieczenia i rejestrujemy szkodę, otrzymasz jej numer, którym będziesz posługiwał się w dalszym procesie likwidacji.