polisa

Dokument wystawiony przez zakład ubezpieczeń potwierdzający zawarcie umowy.